1. byfogde

  byfogde, person som förestår ett byalag.
 2. byfogde

  byfogde, från 1300-talets slut en särskild benämning på de fogdar som var verksamma i skandinaviska städer.
 3. byfogde

  by`fogde subst. ~n byfogdar ORDLED: by--fogd-en
  Svensk ordbok
 4. bytvång

  bytvång, ett i det äldre svenska jordbruket tillämpat regelsystem för den kollektiva bruksform som bysamfälligheten utgjorde.
 5. åldermannagille

  åldermannagille, benämning på bystämmans viktigaste årliga möte under de oskiftade byarnas tid eller fram till 1800-talet.
 6. Mikołaj Rej

  Rej, Mikołaj, 1505–69, polsk författare.
 7. Tonga

  Tonga, stat i södra Stilla havet.

 8. fogde

  fogde, en i Sverige sedan 1290-talet använd beteckning för åtskilliga ämbetsmän hos kungen och (senare) hos enskilda stormän och institutionella godsägare med ansvar för förvaltning av och – framför allt – uppbörd från ett visst geografiskt område (fögderi) eller viss verksamhet (ofta markerad genom en inskränkande förled, t.ex. ”landbofogde”, ”gårdsfogde” eller ”gruvfogde”).

 9. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 10. byäldste

  byäldste [by`älste] subst. ~n byäldstar ORDLED: by--äld-sten
  Svensk ordbok