1. bygga

  bygg`a verb byggde byggt, pres. bygger ORDLED: bygg-er SUBST.: byggande, byggning (till 1); bygge (till 1), byggnad (till 1), byggnation (till 1)
  Svensk ordbok
 2. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.

 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 5. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 6. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 9. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 10. sukkot

  sukkot är en viktig högtid inom judendomen.