1. bylte

  byl`te subst. ~t ~n ORDLED: bylt-et
  Svensk ordbok
 2. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 3. bylta på

  bylta på´ verb byltade byltat ORDLED: bylt-ar SUBST.: påbyltande, påbyltning
  Svensk ordbok
 4. bylta ihop

  bylta iho´p verb byltade byltat ORDLED: bylt-ar i--hop SUBST.: hopbyltande, hopbyltning
  Svensk ordbok
 5. bylta in

  bylta in´ verb byltade byltat ORDLED: bylt-ar SUBST.: inbyltande, inbyltning
  Svensk ordbok
 6. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 7. oformlig

  o`formlig adj. ~t ORDLED: o--form-lig
  Svensk ordbok
 8. knyte

  kny`te subst. ~t ~n ORDLED: knyt-et
  Svensk ordbok
 9. tulta

  1tul`ta subst. ~n tultor ORDLED: tult-an
  Svensk ordbok
 10. bagge

  bagg`e subst. ~n baggar ORDLED: bagg-en
  Svensk ordbok