1. byst

  byst, skulptur som låter gestalten framträda från hjässan till kroppens övre delar, skuldror eller bröst.
 2. byst

  byst, den vuxna kvinnans bröstparti, barm.
 3. byst

  byst subst. ~en ~er ORDLED: byst-en
  Svensk ordbok
 4. Bysta

  Bysta, Bystad , herrgård i Örebro kommun, Närke (Örebro län).
 5. bystdrottning

  bystdrottning, benämning på vissa filmskådespelerskor som var speciellt populära under 1950-talet, då det kvinnliga skönhetsidealet innefattade en stor byst.
 6. Bystamästaren

  Bystamästaren, äldre benämning på en målare som bl.a. utfört ett antal kungaporträttskopior, förvarade på herrgården Bysta i Närke.
 7. bystämma

  bystämma, sammankomst av delägarna i en by.
 8. bysthållare

  bysthållare, kvinnounderplagg, se behå.
 9. bystmått

  bys`tmått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: byst--mått-et
  Svensk ordbok
 10. bystan

  bys`tan subst., best. f. ORDLED: byst-an
  Svensk ordbok