1. byte

  byte, ekonomisk term.
 2. byte

  byte, inom avtalsrätten: ömsesidigt avtal där båda parter skall överlämna egendom till varandra.
 3. byte

  byte, de insekter, däggdjur, fåglar, fiskar m.fl. som rovdjur/predatorer fångar; eller det vilt som en jägare nedlägger.
 4. byte

  byte, i datorsammanhang benämning på bitgrupp omfattande åtta bitar, använd som måttenhet för digitala minnen och medier och med beteckning B.
 5. byte

  2byte [baj´t] subst., plur. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 6. byte

  1by`te subst. ~t ~n ORDLED: byt-et
  Svensk ordbok
 7. bytesrätt

  bytesrätt, en hyresgästs lagstadgade rätt att, efter hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd, överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet i syfte att genom byte erhålla annan bostad.
 8. byteshushållning

  byteshushållning, ett sätt att byta vara mot vara eller vara mot tjänst i ett naturahushållande samhälle, där ett kontrollerat penningsystem för ekonomiska transaktioner kan förekomma men spelar en underordnad roll.
 9. byteshandel

  byteshandel är en form av handel som innebär att man byter varor med varandra utan att blanda in pengar.
 10. bytesmedel

  bytesmedel, föremål som används som betalning, t.ex. pengar.