1. byte

  byte, ekonomisk term.
 2. byte

  byte, inom avtalsrätten: ömsesidigt avtal där båda parter skall överlämna egendom till varandra.
 3. byte

  byte, de insekter, däggdjur, fåglar, fiskar m.fl. som rovdjur/predatorer fångar; eller det vilt som en jägare nedlägger.
 4. byte

  byte, i datorsammanhang benämning på bitgrupp omfattande åtta bitar, använd som måttenhet för digitala minnen och medier och med beteckning B.
 5. byte

  2byte [baj´t] subst., plur. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 6. byta

  by`ta verb bytte bytt, pres. byter ORDLED: byt-er SUBST.: bytande; byte
  Svensk ordbok
 7. byte

  1by`te subst. ~t ~n ORDLED: byt-et
  Svensk ordbok
 8. Goldie Hawn

  Hawn (egentligen Studlendgehawn), Goldie, född 1945, amerikansk skådespelerska.

 9. brun stenkrypare

  brun stenkrypare, Lithobius forficatus, art i leddjursfamiljen stenkrypare.
 10. pilgrimsfalk

  pilgrimsfalk är en fågel.