1. C

  C, tidigare c, beteckning för Centerpartiet.
 2. C

  C, egentligen C, beteckning för kapacitans.
 3. C

  C, egentligen C, beteckning för värmekapacitet.
 4. c

  c, egentligen c, beteckning för specifik värmekapacitet.
 5. C

  C, beteckning för Uppsala län.
 6. C

  C, beteckning för Centern i Finland.
 7. C

  C är det kemiska tecknet för kol.
 8. c

  c, musikterm, grundtonen i C-dur (utan förtecken) och c-moll (tre♭).
 9. C

  C, beteckning för den organiska basen cytosin.
 10. C

  C, beteckning för pappersformat, främst kuvertformat, t.ex. C4.