1. cause célèbre

  cause célèbre [ung. kå´s selä´br] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 2. Leo Africanus

  Leo Africanus, egentligen al-Hassan ibn Muḥammad al Wazzān al Zayyātī (eller al-Fāsī), ca 1490–ca 1550, arabisk diplomat, språkforskare och afrikaresenär.
 3. pompa funebris

  pompa funebris, benämning på den oerhört dyrbara och spektakulära prakt varmed celebra dödsfall omgavs under barocken och i fråga om kungar ännu på 1800-talet.
 4. Louise Colet

  Colet, Louise, född Revoil, 1810–76, fransk författare.
 5. boströmianism

  boströmianism, filosofiskt system, uppkallat efter sin upphovsman Christopher Jacob Boström.
 6. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 7. celeber

  cele´ber adj. ~t celebra ORDLED: celebr-are
  Svensk ordbok
 8. celebrera

  celebre´ra verb ~de ~t ORDLED: celebr-er-ar SUBST.: celebrerande, celebrering
  Svensk ordbok
 9. celebritet

  celebrite´t subst. ~en ~er ORDLED: celebr-itet-en
  Svensk ordbok