1. ca

  ca, Ca , förkortning för cancer.
 2. CA

  CA, i postala sammanhang förkortning för California ( Kalifornien).
 3. CA

  CA är nationalitetsbeteckning för Canada.
 4. Ca

  Ca är det kemiska tecknet för kalcium.
 5. CA

  CA, förkortning för chefen för armén.
 6. Ca

  Ca, Sông Ca, flod i Laos och Vietnam.
 7. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 8. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 9. ca-pris

  ca-pris, detsamma som cirkapris.
 10. Sông Ca

  Sông Ca, flod i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.