1. ca

  ca, Ca , förkortning för cancer.
 2. CA

  CA, i postala sammanhang förkortning för California ( Kalifornien).
 3. CA

  CA är nationalitetsbeteckning för Kanada.

 4. Ca

  Ca är det kemiska tecknet för kalcium.
 5. CA

  CA, förkortning för chefen för armén.
 6. Ca

  Ca, Sông Ca, flod i Laos och Vietnam.
 7. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).