1. cabotage

    cabotage, kustfart, att segla från hamn till hamn utan att gå ut på det öppna havet.
  2. cabotage

    cabotage [-ta´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: cabot-ag-et
    Svensk ordbok
  3. kustfart

    kustfart, cabotage, yrkesmässig befordran av gods eller passagerare sjövägen längs kust och sjötrafikbara insjöleder.