1. Calamus

  Calamus, det vetenskapliga namnet på släktet rottingpalmer.
 2. chalumeau

  chalumeau, detsamma som skalmeja.
 3. rörpenna

  rörpenna, penna av vass- eller gräsrör (latin calamus).
 4. kalmar

  kalmar, äldre svenskt namn på tioarmad bläckfisk.
 5. lapsus calami

  lapsus calami och lapsus linguae (lat., av lapsus ’fel av förbiseende eller vårdslöshet’, egentligen ’glidande fall’, och genitiv av calamus ’penna’ respektive lingua ’tunga’, ’språk’), skrivfel respektive felsägning.
 6. fjäderpenna

  fjäderpenna, skrivdon av ving- eller stjärtfjädrar, vanligen av gås.
 7. kalmus

  kalmus, Acorus calamus, art i familjen kallaväxter.
 8. chalumeau

  chalumeau, en enkel blockflöjtsliknande förform till klarinetten med en mångsidig användning på 1700-talet (fyra storlekar: sopranino, sopran, alt, tenor).
 9. rottingpalmer

  rottingpalmer, Calamus, släkte palmer med cirka 380 arter i tropiska urskogstrakter i Afrika och Asien.
 10. drakblod

  drakblod, det gamla gemensamma namnet på mörkt rödbruna hartser som finns hos flera olika växter och som redan under forntiden var högt värderade läkemedel.