1. californium

  californium, instabilt (radioaktivt) metalliskt grundämne med atomnummer 98, kemiskt tecken Cf, hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3.
 2. californium

  californium [-få´rn-] subst. californiet el. ~ el. ~et ORDLED: californi-um-et
  Svensk ordbok
 3. Cf

  Cf, kemiskt tecken för grundämnet californium.
 4. transuraner

  transuraner, grundämnen tyngre än det tyngsta naturligt förekommande grundämnet, uran med protontal Z=92.
 5. Glenn T. Seaborg

  Seaborg, Glenn Theodore, 1912–99, amerikansk kemist, professor vid University of California, Berkeley, från 1945.
 6. seaborgium

  seaborgium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 106, kemiskt tecken Sg.
 7. nobelium

  nobelium, instabilt (radioaktivt) grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken No.
 8. dubnium

  dubnium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 105, kemiskt tecken Db.
 9. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 10. rutherfordium

  rutherfordium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 104, kemiskt tecken Rf.