1. camp

  camp, benämning på ett förhållningssätt i smakfrågor, kännetecknat av att omvärlden ses som en estetisk angelägenhet, och där det förkonstlade och det oskuldsfulla utgör grundförutsättningarna.
 2. cAMP

  cAMP, cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3′,5′-monofosfat, cyklisk nukleotid som fungerar som en budbärarmolekyl inne i celler och förmedlar effekterna av många hormoner och neurotransmittorer.
 3. camping

  camping, övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.

 4. Campylobacter

  Campylobacter, släkte gramnegativa bakterier, som är karakteristiskt böjda.
 5. camp

  camp [käm´p äv. kam´p] adj., ibl. best. f. och plur. ~a
  Svensk ordbok
 6. Campania

  Campania, det italienska namnet på regionen Kampanien i Italien.
 7. campos cerrados

  campos cerrados, huvuddelen av inre Brasiliens savannområde.
 8. Campi Elysii

  Campi Elysii, elyseiska fälten, i grekisk-romersk mytologi de saligas ängder, se Elysion.
 9. Campbell Soup Company

  Campbell Soup Company, Camden, New Jersey, ett av USA:s äldsta och ledande livsmedelsföretag.
 10. Camp David

  Camp David, tidigare namn Shangri-La, sedan 1945 den amerikanska presidentens officiella lantställe i Maryland nordväst om Washington.