1. case study

  case study, insamling av tillgänglig information angående ett enskilt fenomen; termen används framför allt inom medicin och samhällsvetenskap, se fallstudie.
 2. CASE

  CASE ( computer aided software engineering), datorstödd programproduktion.
 3. case law

  case law, judiciary law, judgemade law, benämning på den angloamerikanska prejudikaträtt, som utvecklats genom domstolarnas avgöranden i skilda mål, cases.
 4. Anglo-Norwegian Fisheries Case

  Anglo-Norwegian Fisheries Case, berömd tvist mellan Storbritannien och Norge, avgjord av Internationella domstolen i Haag 1951.
 5. Caserta

  Caserta, stad och kommun i regionen Kampanien i södra Italien, huvudort i provinsen Caserta.

 6. Vieille Case

  Vieille Case, stad i norra Dominica; för belägenhet se landskarta Dominica.
 7. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 8. case-work-metodik

  case-work-metodik, ett förhållningssätt inom socialt arbete, inspirerat av psykoanalysen och inriktat på att den speciella diagnosen i det enskilda (klient-)fallet utgör grunden för behandlingen.
 9. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 10. Caseros

  Caseros , tätort i det administrativa området Tres de Febrero i Argentina.