1. CD-skiva

  CD-skiva är en plastskiva för att lagra digitala data på, till exempel musik.
 2. CD-spelare

  CD-spelare är en apparat för uppspelning av CD-skivor.
 3. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 4. CD-spelare

  CD-spelare [se`de-] subst. ~n äv. CD-spelarn, plur. ~, best. plur. CD-spelarna; förk. av Compact Disc-spelare ORDLED: CD--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 5. CD-skiva

  CD-skiva [se`de-] subst. ~n CD-skivor; förk. av Compact Disc-skiva ORDLED: CD--skiv-an
  Svensk ordbok
 6. zinkblände

  zinkblände, sfalerit, sphalerit, honungsgult till svart mineral med sammansättningen (Zn,Fe)S. Zinkblände är ett av de vanligaste sulfidmineralen samt det viktigaste mineralet för framställning av zink.
 7. fotokonduktiv detektor

  fotokonduktiv detektor, fotoresistor, resistor vars resistans sjunker kraftigt vid belysning (se fotokonduktivitet).
 8. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.
 9. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 10. Niger

  Niger, stat i Västafrika.