1. CD-spelare

  CD-spelare är en apparat för uppspelning av CD-skivor.
 2. CD-skiva

  CD-skiva är en plastskiva för att lagra digitala data på, till exempel musik.
 3. CD-spelare

  CD-spelare [se`de-] subst. ~n äv. CD-spelarn, plur. ~, best. plur. CD-spelarna; förk. av Compact Disc-spelare ORDLED: CD--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 4. CD-skiva

  CD-skiva [se`de-] subst. ~n CD-skivor; förk. av Compact Disc-skiva ORDLED: CD--skiv-an
  Svensk ordbok
 5. fotokonduktiv detektor

  fotokonduktiv detektor, fotoresistor, resistor vars resistans sjunker kraftigt vid belysning (se fotokonduktivitet).
 6. zinkblände

  zinkblände, sfalerit, sphalerit, honungsgult till svart mineral med sammansättningen (Zn,Fe)S. Zinkblände är ett av de vanligaste sulfidmineralen samt det viktigaste mineralet för framställning av zink.
 7. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 8. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 9. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.
 10. Niger

  Niger, stat i Västafrika.