1. cedent

  cedent, direktförsäkringsbolag som avger (cederar) en större eller mindre del av sin direkta affär i återförsäkring till andra försäkringsbolag.
 2. återförsäkring

  återförsäkring, riskfördelningsmetod som gör det möjligt för ett försäkringsbolag att mot en premie till ett eller flera andra försäkringsbolag överföra en större eller mindre del av sitt ansvar för ingångna försäkringsavtal.
 3. återförsäkringstagare

  återförsäkringstagare, detsamma som cedent (se återförsäkring).
 4. retrocession

  retrocession, återförsäkringstäckning som försäkringsbolag (retrocedent) gör hos annat försäkringsbolag (retrocessionär) av affär som retrocedenten mottagit från sina cedenter.
 5. riskavtäckning

  riskavtäckning, risköverföring , metod att genom försäkrings- eller återförsäkringsavtal fördela risker mellan olika riskbärare.