1. cederträ

  cederträ, träslag, se ceder.
 2. totempåle

  totempåle, påle av cederträ med utskurna mytologiska väsen hos nordvästkustens urbefolkning i Nordamerika.

 3. Tyros

  Tyros (grekiska, latin Tyrus, akkadiska Ṣurru, egyptiska Ṣar(a), hebreiska Ṣor), nuvarande Sor, stad i södra Libanon; 139 000 invånare (2006).
 4. ceder

  ceder, cederträ, i egentlig mening träslag från arterna i tallväxtsläktet cedrar.
 5. cigarr

  cigarr, rökverk tillverkat av fermenterad tobak.

 6. Khorsabad

  Khorsabad, arabiska Khursābād, nutida benämning på Dur-Sharrukin (akkadiska, ’Sargons borg’), under en kort period det forntida Assyriens rikshuvudstad, belägen ca 20 km nordöst om Mosul i nuvarande norra Irak.
 7. Hiram

  Hiram, fenicisk kung i Tyros, samtidig med David och Salomo (första hälften av 900-talet f.Kr.).
 8. röta

  röta, vitt begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.
 9. Fenicien

  Fenicien, Fenikien, benämning på forntida konglomerat av stadsstater i sydöstra medelhavsområdet.
 10. västindisk ceder

  västindisk ceder, cigarrlådsceder , Ced­rela odorata, art i familjen mahognyväxter.