1. celebrant

    celebrant, den tjänsteförrättande prästen vid gudstjänst, särskilt nattvardsmässa.
  2. votivmässa

    votivmässa, i nutida romersk-katolskt språkbruk benämning på en icke påbjuden mässa med ett tema som är fritt valt av celebranten (t.ex. om Treenigheten, det heliga korset, Jesu hjärta, jungfru Maria, änglar eller helgon).