1. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 2. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 3. cell

  cell, litet, i plan vanligen kvadratiskt rum, t.ex. kloster- eller fängelsecell.
 4. cell

  cell, inom politiken: den minsta enheten inom vissa politiska organisationer.
 5. cell

  cell subst. ~en ~er [sel´-] ORDLED: cell-en
  Svensk ordbok
 6. elektrokemisk cell

  elektrokemisk cell, se ackumulator, batteri och cell.
 7. target cell

  target cell, detsamma som målcell.
 8. galvanisk cell

  galvanisk cell, annan benämning på galvaniskt element.
 9. malpighisk cell

  malpighisk cell, detsamma som makrosklereid.
 10. alkalisk cell

  alkalisk cell, alkalisk ackumulator med elektrodkombinationen nickeloxid–kadmium i slutet utförande, vilken används som laddningsbar strömkälla för datorer, rakapparater, mobiltelefoner etc.