1. cellulosaderivat

  cellulosaderivat, produkter som erhålls genom kemisk modifikation av cellulosa.
 2. cellulosaestrar

  cellulosaestrar, se cellulosaderivat.
 3. cellulosaetrar

  cellulosaetrar, se cellulosaderivat.
 4. alkalicellulosa

  alkalicellulosa, vattenlöslig cellulosa, som är ett viktigt utgångsmaterial för många cellulosaderivat, t.ex. rayon och cellofan.
 5. sulfitmassa

  sulfitmassa, pappersmassa framställd genom sulfitprocessen.
 6. dissolvingmassa

  dissolvingmassa, försvenskning av den engelska termen dissolving pulp, fiberråvara för tillverkning av rayon och cellofan samt cellulosaderivat.
 7. metylcellulosa

  metylcellulosa, cellulosametyleter, ett cellulosaderivat framställt ur pappersmassa eller bomull genom behandling med alkali och efterföljande metylering.
 8. varpklistring

  varpklistring, textilteknisk process där trådarna i en varp förses med en klisterfilm som skyddar dem mot nötning under vävningen och som sedan avlägsnas.
 9. karboximetylcellulosa

  karboximetylcellulosa, CMC , ett cellulosaderivat framställt genom behandling av alkaliserad cellulosa med klorättiksyra.
 10. regenatfiber

  regenatfiber, konstfiber framställd av naturligt förekommande organiska polymerer.