1. censor

  censor, statlig tjänsteman med uppgift att förhandsgranska innehållet i olika kommunikationskanaler: tidningar, böcker, filmer osv.
 2. censor

  censor, antik romersk ämbetsman.
 3. censor

  censor, övervakare av studentexamen.
 4. censor

  cen`sor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: cens-or-er
  Svensk ordbok
 5. censor librorum

  censor librorum, innehavaren av ett ämbete inrättat vid 1686 års riksdag för att granska manuskript avsedda för tryckning.
 6. Cato

  Cato d.ä. ( Marcus Porcius Cato), 234–149 f.Kr., romersk statsman, i den antika litteraturen ofta kallad Cato Censorius.
 7. Sälskapet Witterlek

  Sälskapet Witterlek, litterärt samfund.
 8. Crassus

  Crassus (Lucius Licinius Crassus), 140–91 f.Kr., romersk talare och statsman.

 9. Scipio Nasica Corculum

  Scipio Nasica Corculum ( Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum), romersk fältherre och statsman, konsul 162 och 155 f.Kr., censor 159, pontifex maximus och princeps senatus; jämför släktartikel Scipio.
 10. Scaurus

  Scaurus ( Marcus Aemilius Scaurus), ca 163–ca 89 f.Kr., romersk fältherre och statsman.