1. konsular

  konsular, under den romerska republiken benämning på tidigare innehavare av konsulatet.
 2. kurulisk

  kurulisk, särskiljande beteckning för de högsta statsämbetena i antikens Rom (bland de ordinära ämbetena konsuler, praetorer och kuruliska ediler samt censorer), härledd av det faktum att deras innehavare hade rätt att använda sella curulis, en rygglös fällstol av elfenben med ursprung i kungatiden.
 3. gymnasieinspektör

  gymnasieinspektör, tjänsteman i gymnasieinspektionen, som inrättades vid Skolöverstyrelsen (SÖ) 1966.
 4. censor

  censor, övervakare av studentexamen.
 5. duumvir

  duumvir, ofta skrivet IIvir, medlem av en romersk tvåmannakommission.
 6. censor

  censor, antik romersk ämbetsman.
 7. intercessio

  intercessio, veto gentemot ämbetshandling under den romerska republiken.
 8. fasti

  fasti, den antika romerska kalendern, ursprungligen en förteckning över vilka dagar som ur religiös synpunkt var tillåtna ( dies fasti) respektive otillåtna ( dies nefasti) som rättegångsdagar.
 9. princeps

  princeps, militär och civil hederstitel i antikens Rom.
 10. lustrum

  lustrum, reningsceremoni i antikens Rom, enligt Livius introducerad av kung Servius Tullius i samband med att den i klasser uppbådade hären mönstrades (jämför centuria).