1. censur

  censur, förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv.
 2. censur

  censur, psykisk funktion som hindrar oacceptabla, omedvetna impulser från att fånga personens medvetna uppmärksamhet.
 3. censur

  censu´r subst. ~en ORDLED: cens-ur-en
  Svensk ordbok
 4. censurering

  censurering, term som gäller bedömning av datamaterial.
 5. censurpost

  censurpost, post som öppnats och kontrollerats av myndighet.
 6. censurera

  censure´ra verb ~de ~t ORDLED: cens-ur-er-ar SUBST.: censurerande, censurering; censur
  Svensk ordbok
 7. Erich von Stroheim

  Stroheim, Erich von, egentligen Erich Stroheim, född 22 september 1885, död 12 maj 1957, österrikisk-amerikansk filmregissör och skådespelare.

 8. Biografbyrån

  Biografbyrån, 1911–2010 statlig myndighet för censur av bio- och videofilmer, se Statens biografbyrå.
 9. filmcensur

  filmcensur, förhandsgranskning av film.
 10. imprimatur

  imprimatur, tillstånd att trycka en skrift.