1. censur

  censur, psykisk funktion som hindrar oacceptabla, omedvetna impulser från att fånga personens medvetna uppmärksamhet.
 2. censur

  censur, förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv.
 3. censur

  censu´r subst. ~en ORDLED: cens-ur-en
  Svensk ordbok
 4. Erich von Stroheim

  Stroheim, Erich von, egentligen Erich Stroheim, född 22 september 1885, död 12 maj 1957, österrikisk-amerikansk filmregissör och skådespelare.

 5. imprimatur

  imprimatur, tillstånd att trycka en skrift.
 6. Biografbyrån

  Biografbyrån, 1911–2010 statlig myndighet för censur av bio- och videofilmer, se Statens biografbyrå.
 7. karikatyr

  karikatyr, porträttgenre, vanligen teckning eller gravyr, genom vilken karakteristiska drag i en (vanligen allmänt känd) persons utseende eller kroppsspråk överdrivs eller förstärks som ett led i en karaktärstolkning.
 8. Paradisets barn

  Paradisets barn, orig. Les Enfants du paradis, fransk film i regi av Marcel Carné (premiär 1945).
 9. tryckfrihet

  tryckfrihet är rätten att säga vad man vill i en tryckt skrift.

 10. Karlsbadbesluten

  Karlsbadbesluten, beslut tagna vid en av Metternich sammankallad konferens mellan representanter för de tyska förbundsstaterna i Karlsbad (nuvarande Karlovy Vary) 1819.