1. census

  census, regler om exempelvis inkomst och förmögenhet som villkor för valbarhet och rösträtt.
 2. census

  cen`sus subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: cens-us
  Svensk ordbok
 3. totalundersökning

  totalundersökning, engelska census, statistisk undersökning där hela populationen undersöks och inte enbart ett urval.
 4. folkräkning

  folkräkning, census, insamling och redovisning av demografiska och socio-ekonomiska uppgifter för samtliga individer och hushåll i ett land.
 5. Valdemars jordebok

  Valdemars jordebok, latin Liber census Daniae, danska Kong Valdemars Jordebog, handskrift bestående av ett antal lägg med kamerala noteringar, troligen tillkommen i Sorø kloster ca 1230, dvs. under Valdemar II Sejrs regeringstid; nu finns den i en samlingskodex i Rigsarkivet i Köpenhamn.
 6. censor

  censor, antik romersk ämbetsman.
 7. Herman Hollerith

  Hollerith, Herman, 1860–1929, amerikansk ingenjör, uppfinnare av hålkortsmaskinen.
 8. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 9. censor

  cen`sor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: cens-or-er
  Svensk ordbok