1. Centern

  Centern är ett populärt namn på Centerpartiet.
 2. cent

  cent, eurocent, myntenhet i de länder som har infört euro som gemensam valuta.
 3. cent

  cent är den lägre valören på mynt i många länder, bland annat i de länder som har infört euro som gemensam valuta.
 4. cent

  cent, enhet för frekvensintervall.
 5. centas

  centas (pluralis centai och centu), skiljemynt i Litauen under mellankrigstiden.
 6. center

  center, i äldre militärt språkbruk den mittersta delen av en slagordning, främst bestående av infanteriförband, till skillnad från de båda flyglarna vilka som regel bestod av kavalleriförband.
 7. centes

  centes, centesis, punktion av hålrum för att ta prov (för bakterieodling, undersökning av cellinnehåll etc.) eller för att tömma på vätska, var etc.
 8. cent

  cent subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cent-en
  Svensk ordbok
 9. center

  2cen´ter subst. centret centrer ORDLED: centr-et
  Svensk ordbok
 10. center

  1cen´ter subst. ~n centrar ORDLED: centr-ar
  Svensk ordbok