1. center

  center, i äldre militärt språkbruk den mittersta delen av en slagordning, främst bestående av infanteriförband, till skillnad från de båda flyglarna vilka som regel bestod av kavalleriförband.
 2. center

  2cen´ter subst. centret centrer ORDLED: centr-et
  Svensk ordbok
 3. center

  1cen´ter subst. ~n centrar ORDLED: centr-ar
  Svensk ordbok
 4. Ung Center

  Ung Center, tidskrift utgiven av Centerns ungdomsförbund.
 5. Judiskt center

  Judiskt center i Stockholm, egentligen Stockholms Judiska Center, samlingslokal för judiska organisationer, grundad 1961.
 6. Fryk-center

  Fryk-center, rehabiliteringshem med 30 platser i Torsby (Värmland) för fysiskt handikappade, främst trafikskadade ungdomar.
 7. Rockefeller Center

  Rockefeller Center, byggnadskomplex med skyskrapor på centrala Manhattan i New York.
 8. science center

  science center, science centre, vetenskapshus, utställnings- och aktivitetscentrum med syfte att popularisera naturvetenskap och teknik, främst för barn och ungdomar.
 9. Stockholms Judiska center

  Stockholms Judiska center, se Judiskt Center.
 10. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.