1. Centern

  Centern är ett populärt namn på Centerpartiet.
 2. Frihandelsvänliga centern

  Frihandelsvänliga centern, parti i andra kammaren 1895–97.
 3. Centern i Finland

  Centern i Finland, Suomen Keskusta, finländskt politiskt parti.
 4. Centerns högskoleförbund

  Centerns högskoleförbund, CHF, tidigare namn på organisationen Centerstudenter.
 5. Centerns kvinnoförbund

  Centerns kvinnoförbund, CKF , tidigare namn på Centerkvinnorna.
 6. cent

  cent, eurocent, myntenhet i de länder som har infört euro som gemensam valuta.
 7. cent

  cent är den lägre valören på mynt i många länder, bland annat i de länder som har infört euro som gemensam valuta.
 8. cent

  cent, enhet för frekvensintervall.
 9. centas

  centas (pluralis centai och centu), skiljemynt i Litauen under mellankrigstiden.
 10. center

  center, i äldre militärt språkbruk den mittersta delen av en slagordning, främst bestående av infanteriförband, till skillnad från de båda flyglarna vilka som regel bestod av kavalleriförband.