1. centerstämma

  centerstämma, populär benämning på Centerpartiets högsta beslutande instans, den årligen återkommande riksstämman, som äger rum i juni före midsommar.
 2. Centerstudenter

  Centerstudenter, fristående organisation inom centerrörelsen för verksamhet vid universitet och högskolor.
 3. Idlaflickorna

  Idlaflickorna, sedan 1977 Idla Centers uppvisningstrupp, gymnastiktrupp som sedan 1940-talet gjort Ernst Idlas gymnastik berömd.
 4. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 5. Empire State Building

  Empire State Building, skyskrapa vid 5th Avenue på Manhattan i New York, ritad och konstruerad av arkitekterna Shreve, Lamb & Harmon och ingenjören H.G. Balcom.
 6. naturum

  naturum, system för information om en trakts flora, fauna, geologi och kulturhistoria.
 7. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 8. One World Trade Center

  One World Trade Center, 1 World Trade Center, tidigare Freedom Tower, skyskrapa i New York, färdigställd 2013.

 9. socialpsykiatri

  socialpsykiatri, den aspekt av psykiatrin som speciellt framhäver sociala faktorers roll vid uppkomst och vård av psykiska störningar.
 10. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.