1. centner

  centner, gammal svensk viktenhet enligt det 1855 införda decimalsystemet.
 2. centner

  cen´tner subst. ~n, plur. ~ ORDLED: centn-ern
  Svensk ordbok
 3. nyläst

  nyläst, gammal viktenhet enligt 1855 års förordning. 1 nyläst = 100 centner = 10 000 skålpund ≈ 4,25 ton.
 4. decimalsystemet

  decimalsystemet, svenskt ickemetriskt enhetssystem som infördes genom en förordning 1855.
 5. metersystemet

  metersystemet, system av måttenheter, som i sin grundform tillkom under franska revolutionen i slutet av 1700-talet och som sedermera har utvecklats till det internationella enhetssystemet, SI.