1. Central

  Central, region i Skottland, Storbritannien; 2 590 km 2, 279 500 invånare (2002).
 2. central

  1centra´l subst. ~en ~er ORDLED: centr-al-en
  Svensk ordbok
 3. central

  2centra´l adj. ~t ORDLED: centr-al
  Svensk ordbok
 4. Central Group

  Central Group, ögrupp i Seychellerna; för belägenhet se landskarta Seychellerna.
 5. Central Range

  Central Range, berg på mellersta Trinidad i Trinidad och Tobago; för belägenhet se landskarta Trinidad och Tobago.
 6. central planmyndighet

  central planmyndighet, organ som i betydande grad styr resursallokeringen i en planekonomi.
 7. central byggnadsnämnd

  central byggnadsnämnd, vanlig benämning på fakultativ nämnd i landsting som ansvarar för landstingets egen byggnadsverksamhet.
 8. central stöt

  central stöt, sådan stöt mellan två kroppar att en linje vinkelrät mot kropparnas ytor i kontaktpunkten (stötnormalen) i sin förlängning passerar genom kropparnas masscentra.
 9. central arbetstagarorganisation

  central arbetstagarorganisation, riksomfattande sammanslutning av arbetstagare med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, främst gentemot arbetsgivare.
 10. AV-central

  AV-central, inrättning som köper in, tillverkar, lånar ut och lagerhåller AV-hjälpmedel (film- och filmvisningsapparater, bandspelare etc.).