1. ceresin

    ceresin, en typ av mineralvax som framställs genom att ozokerit behandlas med svavelsyra.
  2. ozokerit

    ozokerit, jordvax, vaxliknande ämne med aromatisk lukt, bestående av kolväten med hög molekylvikt.
  3. vaxer

    vaxer, ämnen tillhörande lipiderna och enligt den strikta definitionen estrar mellan fettsyror och andra alkoholer än glycerol.