1. cert

  cert subst. ~en ~er ORDLED: cert-en
  Svensk ordbok
 2. certifikat

  certifikat, skriftligt intyg, ofta utfärdat av myndighet, som medger att innehavaren bedriver viss verksamhet, t.ex. flygning.
 3. Certhiidae

  Certhiidae, det vetenskapliga namnet på fågelfamiljen trädkrypare.
 4. Certhia

  Certhia, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fågelfamiljen trädkrypare med fem arter, bl.a. trädkrypare och trädgårdsträdkrypare.
 5. certeparti

  certeparti, avtalsdokument mellan redare och befraktare avseende befraktning med hjälp av fartyg.
 6. certosamosaik

  certosamosaik, certosinamosaik, inläggning av elfenben, olikfärgat trä och pärlemor i geometriska mönster mot mörk fond.
 7. certifiering

  certifiering, åtgärd genom tredje part – vanligtvis certifieringsorgan – som visar att tillräcklig tilltro har erhållits att en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelgivande dokument.
 8. certation

  certation, kapplöpning ned genom pistillen mellan pollenslangar från olika pollenkorn.
 9. Certina

  Certina ®, varumärke för schweiziska klockor, marknadsförda genom Swatch Group.
 10. certosinamosaik

  certosinamosaik , se certosamosaik.