1. cess

  cess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen c.
 2. Cessna Aircraft Company

  Cessna Aircraft Company, amerikansk flygplansfabrik i Wichita, Kansas, grundad 1927 av flygpionjären Clyde Vernon Cessna ( 1879–1954).
 3. Grand Cess

  Grand Cess, stad i sydöstra Liberia; för belägenhet se landskarta Liberia.
 4. River Cess

  River Cess, stad i södra Liberia; för belägenhet se landskarta Liberia.
 5. cession

  cession, inom värdepappersrätten överlåtelse av en fordran.
 6. cession

  cession, inom folkrätten avträdelse genom avtal av ett territorium från en stat till en annan.
 7. cessio bonorum

  cessio bonorum, enligt romersk rätt en gäldenärs frivilliga överlämnande av sin egendom till sina borgenärer.
 8. cession

  cession [seʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: cess-ion-en
  Svensk ordbok
 9. lucrum cessans

  lucrum cessans, äldre ersättningsrättslig benämning på utebliven vinst.
 10. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.