1. cess

  cess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen c.
 2. River Cess

  River Cess, stad i södra Liberia; för belägenhet se landskarta Liberia.
 3. Grand Cess

  Grand Cess, stad i sydöstra Liberia; för belägenhet se landskarta Liberia.
 4. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 5. tonnamn

  tonnamn, musikterm.
 6. förtecken

  förtecken, tecken som i notskrift markerar ett halvt stegs höjning (anges med ♯) eller sänkning (anges med ♭) av en ton.
 7. sekund

  sekund, musikterm som anger avståndet från en ton till den andra uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 8. kromatik

  kromatik (grekiska chrōmatikos egentligen ’som har avseende på färg’, av chrōma ’färg’; jämför chrōmatikē mousikē ’kromatisk musik’), sammanfattande musikterm för stilistiskt betingade tillägg av halvtonssteg till sjutonsförrådet i en diatonisk skala (jämför diatonik).
 9. Liberia

  Liberia, stat i Västafrika.

 10. processrätt

  process`rätt subst. ~en ORDLED: pro-cess--rätt-en
  Svensk ordbok