1. cetantal

    cetantal, mått på dieselbränsles tändvillighet: ju högre cetantal, desto tändvilligare bränsle.
  2. CFR

    CFR, Cooperative Fuel Research Committee, amerikansk standardiseringskommitté med uppgift att fastställa normer för motorbränslens cetantal och oktantal.