1. cetantal

    cetantal, mått på dieselbränsles tändvillighet: ju högre cetantal, desto tändvilligare bränsle.
  2. CFR

    CFR, Cooperative Fuel Research Committee, amerikansk standardiseringskommitté med uppgift att fastställa normer för motorbränslens cetantal och oktantal.
  3. dieselolja

    dieselolja, diesel, bränsle som används i dieselmotorer och består av en kolväteblandning.