1. chaconne

  chaconne, dans i 3-takt från 1600- och 1700-talen.
 2. chaconne

  chaconne, i musiksammanhang en variationsform, vanlig under barocken.
 3. Jean-Baptiste Lully

  Lully, Jean-Baptiste, egentligen Giovanni Battista Lulli, född 29 november 1632, död 22 mars 1687, italiensk-fransk tonsättare.
 4. ostinato

  ostinato, melodisk eller rytmisk gestalt som kontinuerligt upprepas under en hel komposition (jämför basso ostinato, passacaglia och chaconne), eller fungerar som en sammanhållande formell idé under en del av ett musikstycke.
 5. Carl Nielsen

  Nielsen, Carl, född 9 juni 1865, död 3 oktober 1931, dansk tonsättare.
 6. Henry Purcell

  Purcell, Henry, född 1659, död 21 november 1695, engelsk tonsättare.
 7. passacaglia

  passacaglia, musikterm använd sedan 1600-talet med skiftande betydelser.
 8. Gunnar de Frumerie

  de Frumerie, Gunnar, född 20 juli 1908, död 9 september 1987, tonsättare och pianist, 1945–74 verksam som pianopedagog vid Musikhögskolan i Stockholm, professors namn 1962.
 9. Lassi Nummi

  Nummi, Lauri ( Lassi), 1928–2012, finsk författare, bror till Yki Nummi.
 10. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.