1. chansartad

    chansartad [çaŋ`s-, çan`s- äv. ʃaŋ`s-, ʃan`s-] adj. chansartat ORDLED: chans-art-ad
    Svensk ordbok
  2. konservering

    konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.

  3. tåget över Bält

    tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.