1. Magna Charta

  Magna Charta, egentligen Magna Carta, engelskt härskarfördrag från 1215 som försvarade högadeln mot kungamakten, ett av medeltidens mest berömda och omdiskuterade dokument.

 2. Charta 77

  Charta 77, manifest med krav på respekt för mänskliga rättigheter som i januari 1977 offentliggjordes i Tjeckoslovakien.
 3. charta

  charta , medeltida typ av brev, se carta.
 4. charta

  charta [kar´-] subst. ~n ORDLED: chart-an
  Svensk ordbok
 5. karta

  karta, avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material.
 6. charter

  charter, högtidligt, rättsligt dokument; privilegiebrev för särskilt gynnade företag, banker eller sällskap.
 7. kartell

  kartell, inom näringslivet överenskommelse mellan företag eller andra självständiga enheter om att samarbeta i stället för att konkurrera.
 8. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 9. pergament

  pergament, material framställt av får-, get- eller kalvskinn.
 10. kommunal självstyrelse

  kommunal självstyrelse, styrelseform enligt vilken lokala enheter ombesörjer kollektivt finansierade förvaltningsuppgifter med möjlighet för kommunens medlemmar att fatta beslut och direkt medverka i förvaltningsprocessen angående frågor som nära berör individen.