1. chartra

  chartra [ça`rt-] verb ~de ~t ORDLED: chartr-ar SUBST.: chartrande, chartring; charter
  Svensk ordbok
 2. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 3. Chartres

  Chartres, huvudort i departementet Eure-et-Loir, Centre, norra Frankrike, 80 km sydväst om Paris. 

 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. rosfönster

  rosfönster, rosettfönster , hjulformat glasfönster med en mångfald koncentriskt ordnade och kronbladsliknande former.
 6. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 7. Thierry av Chartres

  Thierry av Chartres (latiniserat Theodoricus Carnotensis), död ca 1150, fransk teolog och lärd.
 8. labyrint

  labyrint, oftast koncentriskt orienterat komplex av vindlande passager, ibland försett med blindgångar för att försvåra sökandet efter mittpunkt och utgång och ofta karakteriserat av geometrisk proportionalitet.
 9. konst

  konst, kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.
 10. sjöfart

  sjöfart, transport med fartyg av människor och varor inom ett lands farvatten (inre fart), längs dess kuster (kustfart) eller mellan länder och kontinenter (till exempel östersjö-, nordsjö- och oceanfart).