1. chef

  chef, inom heraldiken benämning på den översta delen av en vapensköld; kallas även ginstam.
 2. chef

  chef subst. ~en ~er ORDLED: chef-en
  Svensk ordbok
 3. chef-d’œuvre

  chef-d’œuvre, mästerverk.
 4. chefsrådman

  chefsrådman, domare som är chef för en avdelning vid en tingsrätt.
 5. Chefslönenämnden

  Chefslönenämnden, egentligen Statens Chefslönenämnd, statlig myndighet 1977–93 med uppgift att fastställa löner och anställningsvillkor för högre chefer inom statsförvaltningen, dvs. chefer närmast underordnade myndighets- och verkschefer.
 6. chefsjuksköterska

  chefsjuksköterska, äldre benämning avdelningsföreståndare, sjuksköterska med uppgift att leda och utveckla arbetet vid en vårdavdelning, vårdenhet, behandlingsavdelning, etc.
 7. chefredaktör

  chefredaktör, befattningshavare i arbetsledande ställning på större tidningar och tidskrifter, ibland även på andra publikationer.
 8. chefsideolog

  chefsideolog, benämning på högre partifunktionär med huvudansvar för ideologiska frågor i ett kommunistiskt partis centralkommitté.
 9. chefsåklagare

  chefsåklagare, allmän åklagare inom rättsväsendet.
 10. cheföverläkare

  cheföverläkare, tidigare befattningshavare och benämning på läkare som hade ett samlat medicinskt och administrativt ledningsansvar för verksamheten vid sådana sjukvårdsenheter där patienternas säkerhet krävde att verksamheten leddes av en läkare.