1. chernozem

  chernozem (via engelska av ryska tjornaja zemlja ’svart jord’), jordmånstyp, se svartjord.
 2. chernozems

  chernozems, grupp av jordmåner i FAO/UNESCO:s system för klassifikation av jordmåner.
 3. stäpp

  stäpp, i ursprunglig mening grässtäpp, gräsdominerat område nästan helt utan träd eller större buskar.
 4. lössjord

  lössjord, löss, vindavlagrat finkornigt sediment.
 5. svartjord

  svartjord, chernozem, nästan svart jordmån med ett 70–100 cm djupt mullager.
 6. präriejordmåner

  präriejordmåner, jordmåner som förekommer inom områden med stäppvegetation, framför allt i lössjordar.
 7. zonal jordmån

  zonal jordmån, jordmån som för sin uppkomst och utveckling är mer beroende av regionala klimatförhållanden än av många lokala jordmånsbildande faktorer.
 8. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 9. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 10. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.