1. CIF

  CIF, förkortning för engelska cost, insurance, freight (kostnad, försäkring, frakt).
 2. cif

  cif [sif´] adv.
  Svensk ordbok
 3. Finlands Svenska Idrott CIF r.f.

  Finlands Svenska Idrott CIF r.f., FSI, den gemensamma takorganisationen för finlandssvensk idrott, grundad 1945 som Finlands svenska centralidrottsförbund.
 4. prisindex

  prisindex, mått på genomsnittliga prisförändringar.
 5. fob

  fob [fåb´] adv.
  Svensk ordbok