1. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, ca 0,2 μm tjockt cellutskott av samma konstruktion som en flagell, men med ett enklare rörelsemönster.
 2. cilie

  cilie, anatomisk benämning på ögonfrans.
 3. flimmerhår

  flimmerhår, detsamma som cilie.
 4. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 5. cilie

  ci´lie subst. ~n ~r ORDLED: cili-en
  Svensk ordbok
 6. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.
 7. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.
 8. toffeldjur

  toffeldjur, Paramecium, artrikt släkte inom protozostammen ciliater, främst i sötvatten.
 9. plattmaskar

  plattmaskar, Platyhelminthes, stam med ca 25 000 arter frilevande eller parasitiska maskar.
 10. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.