1. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, ca 0,2 μm tjockt cellutskott av samma konstruktion som en flagell, men med ett enklare rörelsemönster.
 2. flagell

  flagell, gissel, rörligt utskott från eukaryota celler, med samma uppbyggnad som cilier men med förmåga till mer komplexa rörelser.
 3. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 4. flimmerhår

  flimmerhår, detsamma som cilie.
 5. cilie

  cilie, anatomisk benämning på ögonfrans.
 6. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.
 7. cellskelett

  cellskelett, cytoskelett, sammanfattande benämning på ett nätverk av trådlika proteinkomplex i eukaryota celler.
 8. ciliater

  ciliater, flimmerdjur, infusionsdjur, infusorier, Ciliophora, stam protozoer som omfattar mer än 7 000 arter.
 9. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.
 10. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.