1. cire perdue

  cire perdue, metod för metallgjutning, se à cire perdue.
 2. Cirebon

  Cirebon, Cherebon, Tjirebonstad på nordöstra Java, Indonesien.

 3. à cire perdue

  à cire perdue, metod för metallgjutning, känd världen över sedan förhistorisk tid.
 4. bronsgjutning

  bronsgjutning, den äldsta gjuttekniken i västerlandets kulturhistoria, använd främst vid tillverkning av konsthantverk och vapen.
 5. förlorat vax

  förlorat vax, metod för metallgjutning, se à cire perdue.
 6. France Gall

  Gall,  Isabelle (France), 1947–2018, fransk sångerska.

 7. kir-

  kir-, kiro-, chir-, cheir-, förled som betecknar ’hand’, ’händer’, t.ex. i sammansättningen kiromegali ’sjuklig förstoring av händerna’.
 8. kirrning

  kirrning , metod för gravering med pricklinjer på tenn, vanligen utförd i svarv med ett hoppande s.k. kirrjärn, ibland med gravstickel.
 9. medalj

  medalj, myntliknande konstföremål, som inte är betalningsmedel.
 10. Igbo Ukwu

  Igbo Ukwu, ort i södra Nigeria, ca 40 km sydöst om Onitsha.