1. cirkel

  cirkel, en plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt.
 2. omskriven cirkel

  omskriven cirkel, cirkel som går genom varje hörn i en plan figur.
 3. cirkelbåge

  cirkelbåge är en bit av cirkelns omkrets.
 4. cirkelbevis

  cirkelbevis, bevis i vilket det som skall bevisas, slutsatsen, förekommer som premiss i beviset och alltså redan förutsätts vara sant; ett cirkelbevis ger således inte någon ny kunskap.
 5. cirkeldiagram

  cirkeldiagram, sektordiagram , diagram där den totala mängden representeras av en cirkelyta och de ingående delmängderna framställs som ”tårtbitar” (cirkelsektorer) skurna ur denna.
 6. cirkelns kvadratur

  cirkelns kvadratur, problemet att exakt konstruera en kvadrat med samma area som en given cirkel, ett av de tre klassiska konstruktionsproblemen.
 7. inskriven cirkel

  inskriven cirkel, cirkel som är belägen i en plan figur och som tangerar varje sida i figuren.
 8. cirkelkors

  cirkelkors, likarmat kors omslutet av en cirkel.
 9. cirkelsektor

  cirkelsektor är en ”tårtbit” av en cirkels yta.
 10. cirkelsåg

  cirkelsåg, såg med sågblad i form av en rund roterande skiva med sågtänder längs skivans yttre kant.