1. cirkelsåg

  cirkelsåg, såg med sågblad i form av en rund roterande skiva med sågtänder längs skivans yttre kant.
 2. cirkelsåg

  cir`kelsåg subst. ~en ~ar ORDLED: cirkel--såg-en
  Svensk ordbok
 3. sågning

  sågning, metod för avskiljning av material med liten materialförlust.
 4. såg

  såg är ett verktyg som man bearbetar material med.
 5. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.
 6. shakers

  shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.
 7. snickeri och träslöjd.

  snickeri och träslöjd. Arbeta i trä kan man göra med både handverktyg och med snickerimaskiner.
 8. såg

  såg subst. ~en ~ar ORDLED: såg-en
  Svensk ordbok