1. ciss

  ciss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen c, grundton i ciss-moll (4 ♯).
 2. Cissi Elwin Frenkel

  Elwin Frenkel, Cecilia ( Cissi), född Elwin 1965, programledare, TV-producent, journalist och redaktör.
 3. ciss

  ciss subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ciss-et
  Svensk ordbok
 4. Cissa

  Cissa, det vetenskapliga namnet på fågelsläktet grönskator.
 5. cissus

  cissus, Cissus antarctica, art i familjen vinväxter.
 6. Cissus

  Cissus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet cissusar.
 7. cissusar

  cissusar (av cissus), Cissus, släkte vinväxter med cirka 350 mer eller mindre förvedade arter som hör hemma i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden.
 8. cissalier

  cissalier, äldre benämning på utstansade men misslyckade myntämnen samt mynt som vid präglingen fått sådana defekter att de inte blivit godkända som mynt.
 9. cissoid

  cissoid, en kurva som Diokles använde för att lösa den geometriska konstruktionsuppgiften med kubens fördubbling.
 10. cissus

  ciss´us subst. ~en ~ar ORDLED: ciss-us-en
  Svensk ordbok